Elektrisk ångpanna

Elektrisk ångpanna med diameter på 2000 mm, mantelhöjd  3000 mm och med en totalhöjd på 6000 mm. Mantelns tjocklek är 25 mm och ångpannan har provstrycks med 42 bar.