Våra kompetenser

Vi jobbar uteslutande med tillverkning av konstruktioner där kund står för ritningar och specifikationer, dvs vi har inga egna produkter som vi marknadsför och säljer. En stor del av vår tillverkning utförs i rostfritt och svart material så som tryckkärlsplåt med höga krav på licenssvetsning. Vi utför även montage, maskininstallationer, inkopplingar av tankar, filter och rörledningar samt löpande underhållsarbeten och service hos våra kunder.

Svetsning

Svetsning är en stor del av vår vardag och många av svetsjobben ställer höga krav på den som utför svetsningen. Vi svetsar i svart plåt, rostfritt och aluminium och utför givetvis även svetsarbeten på plats hos kund.

Svetslicenser och certifieringar:
  • Svetsarprövning enligt SS-EN ISO 9606-1 och PED

  • Svetsoperatörsprövning enligt SS-EN 14732

  • WPQR enligt SS-EN ISO 15614-1

  • WPS enligt SS-EN ISO 15609-1

  • Kvalitetssystem i överensstämmelse med ISO 3834-2

  • Certifierad mot EN 1090-1 för utförandekrav enligt EN 1090-2

Plåtbearbetning

Vi har en maskinpark som gör att vi kan välja den bearbetningsmetod som ger den mest rationella och kostnadseffektiva plåtbearbetningen. Eftersom vi har ett brett utbud av maskiner för plåtbearbetning, samt plåtlager i samma lokal, får vi i ett rationellt flöde och en effektiv bearbetning. Genom gott samarbete med andra tillverkare kan vi givetvis även leverera detaljer som avviker från den egna maskinparkens kapacitet.

Skärande bearbetning

Vi erbjuder både enstycksproduktion och serietillverkning med hög flexibilitet när det gäller svarvning och fräsning. Det innebär att vi för det mesta kan tillverka detaljer på kort varsel.

Manuell bearbetning ger god ekonomi vid enstycksproduktion. Vid större eller återkommande produktion kan vi även erbjuda tillverkning i en styrd svarv. Tillverkning kan ske i rostfritt stål, svart stål och aluminium.

Tillverkning

Vi jobbar uteslutande med konstruktioner och detaljer där kund står för ritningar och specifikationer. En stor del av vår tillverkning utförs med höga krav på licenssvetsning.

När det gäller material jobbar vi främst med svart stål, rostfritt och aluminium. För att snabbt kunna leverera har vi alltid ett grundlager av material i en mängd dimensioner och kvaliteter. Genom ett gott och långvarigt samarbete med våra leverantörer får vi alltid snabba och säkra leveranser av rätt kvalitet.

Underhåll

Vi har mycket lång erfarenhet av att jobba med förebyggande underhåll på plats hos kund. Det innebär bland annat att utföra löpande underhållsarbete, föreslå serviceåtgärder, delta vid planering, utveckling och konstruktion.

Vår personal är mycket mångsidig och engagerad. Det innebär att vi är effektiva i både det proaktiva underhållet och vid akuta driftavbrott. Vid akuta driftavbrott kan vi rycka ut på mycket kort varsel, och vid behov brukar vi snabbt även kunna fylla på med extra personal.

Masma har stor erfarenhet att tillsammans med kund planera och genomföra stora underhållsarbeten med pressat tidsschema.

En stor fördel är att vi kan backa upp vårt underhåll med egen tillverkning. För att snabbt kunna leverera har vi alltid ett grundlager av material i en mängd dimensioner och kvaliteter.

Montage

Vi har lång erfarenhet av att planera och genomföra komplicerade projekt på industrier runt omkring i Sverige. Tack vare mycket erfaren och kunnig arbetsledning och personal löser vi många problem redan innan de uppstår. Många projekt av den här typen utförs under storhelger och semestrar och vi får ofta beröm för vår flexibilitet och förmåga att ställa upp.

Till skillnad mot många montageföretag har vi även egen verkstadsindustri med avancerad maskinpark och kvalificerad personal. Det innebär att vi kan utföra kompletterande tillverkning med mycket kort varsel om detaljer saknas eller måste modifieras. För att snabbt kunna leverera har vi alltid ett grundlager av material i en mängd dimensioner och kvaliteter.