Vår historia

En intervju med Evald Larsson

" Mitt namn är Evald Larsson, men i Mariestad är jag mer känd som Evald ”Smen”. Mellan åren 1958 till 1995 drev jag Mariestads Svets & Maskinmontage AB, mer känt som Masma. "

Stampat jordgolv och byggnadssmide

Mina rötter finns i Brålanda i Dalsland men redan 1953 flyttade jag till Mariestad. Jag hade annonserat efter jobb i Göteborgs-Posten och ville testa på något nytt. Av de sju svar jag fick var det från Axel Gustavssons Smidesverkstad i Mariestad mest intressant. Det visade sig dock snabbt att smidesmästare Axel och jag hade mycket olika syn i lönefrågan. Om jag inte minns fel så tog det några veckor innan vi var överrens och jag kunde börja. Allt eftersom vi lärde känna varandra växte sedan en ömsesidig respekt fram och vi blev riktigt goda vänner.

Hos Axel jobbade även Carl Sjökvist som redan var 65 år när jag började. Calle fortsatte att jobba tills han var 74 år vilka de flesta imponerades av redan på den tiden.

Med dagens mått mätt var verkstaden på Karlsrogatan mycket primitiv med enkla maskiner och stampat jordgolv. Men med en ässja, smidesstäd, fjäderhammare och några svetsverk kommer man långt om man vet hur de ska användas – och det visste vi.

Under denna tid var vi främst sysselsatta med byggnadssmide och åren 1954-55 jobbade jag heltid vid bygget av Länstyrelsens nya lokaler i Mariestad.

Katrinefors öppnar dörrar

I mitten av 1950-talet blev Axel sjuk och trappade successivt ner vilket innebar att jag fick utökat ansvar för verksamheten. 1958 tog sjukdomen hans liv och jag fick erbjudande om att köpa företaget vilket jag gjorde.

Under 1959 fick vi flera jobb på Katrinefors Pappersbruk i Mariestad. Underhållschefen Stig Jenven uppskattade vårt arbete vilket gjorde att jobben på ”Bruket” återkom på regelbunden basis. I det här skedet börjande företaget växa och runt 1960 hade vi ökat till 5-6 anställda. En kompis på Skogsvårdsstyrelsen hjälpte mig med bokföringen. Övrigt pappersarbete var inte så betungande på den tiden.

Vår verksamhet kom att handla mycket om underhållsarbete och maskininstallation. Typiska arbetsperioder för oss var när de flesta andra var lediga som under jul, nyår, pingst och semestern. Under vissa arbetstoppar hyrde jag in folk tillfälligt och ibland kunde vi vara så många som 30 man. Det var inte ovanligt att vi jobbade mellan 16-18 timmar i sträck för att hinna färdigt i tid. Min familj fick vänja sig vid att jag ofta var borta under vissa perioder.

Verksamheten tar form

När jag 1966 anställde Bernt Johansson visste jag inte vilken betydelse det skulle få för företaget. Det visade sig snabbt att Bernt var både yrkesskicklig och en mycket duglig arbetsledare vilket innebar en stor avlastning för mig.

Genom jobben på Katrinefors fick vi kontakt med flera maskintillverkare och andra leverantörer vilket gjorde att vi började få förfrågningar från andra håll. 1967 inleddes ett samarbete med AKA Apparatkemiska AB som varade i 10 år. Det innebar både tillverkning och montering av utrustning för vattenrening. Under åren som följde fortsatte vi att jobba mycket med vattenrening både för industrier och kommunala reningsverk. Arbetet med pumpar, kammarfilterpressar, rör och konstruktioner i rostfritt har gjort oss till vad vi är idag.

Ett annat samarbete som betydde mycket var det med Lars Blomgren på Luvent AB i Stockholm. På uppdrag av Luvent tillverkade vi kompletta ventilationshus för rening av tilluft för maskinsalar på pappersbruk. Under en period tillverkade vi även anläggningar för värmeåtervinning. Samarbetet sträckte sig från början av 1970-talet till början av 1990-talet.

Carl-Otto Wallander

En person som har stor betydelse för utvecklingen av Masma under åren är Carl-Otto Wallander. Jag träffande Carl-Otto första gången i början av 1970-talet i samband med ett jobb i Hällekis. Carl-Otto var ingenjör och en uppfinnare med många järn i elden. Eftersom han var så nöjd med vår insats i Hällekis började han anlita Masma för att både bygga prototyper och tillverka maskiner.

Carl-Ottos första uppfinning som vi kom att tillverka var hydropressen, en maskin som komprimerar slammet efter slamavskiljning. Under några år i början på 1970-talet då hydropressen utvecklades var Carl-Otto hos oss i Mariestad minst en dag i veckan. Tillsammans laborerade och testade vi olika lösningar och jag minns det som en mycket rolig period med många sena kvällar. Företaget Hydropress Wallander & Co AB kom att syssla med att konstruera och sälja även andra produkter för vattenrening och slamavskiljning. I mitten av 1970-talet började vi även tillverka olika typer av rensgaller för deras räkning, och det gick ofta snabbt från idé till färdig produkt.

Vi kom under en lång tid framöver att jobba ihop i olika former och vi jobbar än idag med företaget MEVA vars rötter finns i Carl-Ottos verksamhet. Hydropress köptes sedan av det tyska företaget Hans Huber AG i slutet av 1980-talet.

Fortsatt utveckling

Det är till stor del alla små beslut i vardagen och våra kunders önskemål som har format Masma under de 50 år som jag har fått vara med. Mitt mål har alltid varit att ställa upp för kunden och lösa de problem som vi har stött på. Många gånger har min egen experimentlusta varit drivkraften och ibland kanske den har fått ta för stort utrymme – men det är en härlig känsla att förverkliga en idé!

Med de tuffa krav på både teknik och ekonomi är det med stolthet jag ser hur min dotter Berith, hennes man Magnus och övrig personal fortsätter att utveckla företaget idag.