Tryckkärl och pannor för Zander & Ingeström

Återkommande tillverkning av olika typer av tryckkärl, t ex hetvattenpannor, matarvattentankar, elångpannor.