Tubpaket till större värmeväxlare för Gyptech

Tillverkning av tubpaket till större värmeväxlare som går på export till ett stort antal länder.